نام صفحه

زمین ، صفحه 1 از 7

شناسه تاریخ جهت آدرس مساحت زمین زیر بنا
13848 1398/4/17 فروش میرداماد 5200 0
13524 1398/2/7 فروش درکه 13800 0
13534 1398/2/7 فروش آزادی 1751 0
13535 1398/2/7 فروش شیخ فضل الله 1925 0
13596 1398/2/7 مطهری 570 0
13243 1397/10/8 فروش اوین 2071 0
13212 1397/9/21 فروش گل نبی 733 505
13206 1397/9/21 فروش نمک آبرود 0 55000
13207 1397/9/21 فروش گناباد 0 17000
12101 1397/8/21 فروش تخارستان 943 0

عضویت در خبرنامه

آخرین جستجوها

0 متر 3 خوابه

کافی آبادی

0 متر 3 خوابه

کاج آبادی

0 متر 1 خوابه

ولیعصر

0 متر 0 خوابه

جردن

0 متر 3 خوابه

الوند

0 متر 2 خوابه

خیابان سعدآباد

0 متر 0 خوابه

420 متر 2 خوابه

دربند

0 متر 4 خوابه

اندرزگو

2000 متر 0 خوابه

جردن

0 متر 3 خوابه

زعفرانیه

0 متر 3 خوابه

بهروز

0 متر 2 خوابه

4187 متر 0 خوابه

شاه نظری

600 متر 2 خوابه

بیشترین بازدید ها

الهیه آقابزرگی

0 متر 2 خوابه

شهرک غرب سیمای ایران

8000 متر 0 خوابه

تندیس

0 متر 2 خوابه

فرمانیه اندرزگو

0 متر 0 خوابه

بهستان 5

0 متر 2 خوابه

درکه

0 متر 3 خوابه

زعفرانیه پسیان

0 متر 2 خوابه

الوند

0 متر 3 خوابه

جردن ناهید

0 متر 3 خوابه

جردن - عاطفی

444 متر 0 خوابه

ولیعصر پارک وی

0 متر 0 خوابه

پاسداران دهستان پنجم

0 متر 2 خوابه

فرشته

200 متر 3 خوابه

بابک بهرامی

0 متر 3 خوابه

جردن

0 متر 3 خوابه

اکازیون

0 متر 3 خوابه

0 متر 0 خوابه

تندیس

0 متر 2 خوابه

الوند

0 متر 3 خوابه

درکه

0 متر 3 خوابه

الهیه آقابزرگی

0 متر 2 خوابه

بهستان 5

0 متر 2 خوابه

فرمانیه اندرزگو

0 متر 0 خوابه