نام صفحه

کلنگی ، صفحه 1 از 16

شناسه تاریخ جهت آدرس مساحت زمین زیر بنا
13969 1398/6/27 فروش 0 350
13888 1398/4/18 فروش زعفرانیه 450 0
13828 1398/4/17 فروش گوی آبادی 540 900
13850 1398/4/17 فروش اندرزگو 2000 2000
13884 1398/4/17 فروش عباس آباد 449 1000
13796 1398/3/27 فروش دادمان پ 144 202 360
13790 1398/3/19 فروش جردن 600 0
13784 1398/3/18 فروش ونک 663 550
13767 1398/3/12 فروش تور 122 100
13720 1398/2/28 زعفرانیه 1000 0

عضویت در خبرنامه

آخرین جستجوها

جردن - عاطفی

444 متر 0 خوابه

1500 متر 3 خوابه

پارک وی

0 متر 0 خوابه

گلنار

0 متر 2 خوابه

جردن

0 متر 2 خوابه

روبروی پارک ملت

0 متر 1 خوابه

زعفرانیه پسیان

0 متر 3 خوابه

دزاشیب

0 متر 2 خوابه

والی نژاد

0 متر 3 خوابه

وزرا

0 متر 2 خوابه

قیطریه

360 متر 3 خوابه

ظفر

0 متر 0 خوابه

آصف

0 متر 0 خوابه

دیباجی شمالی

0 متر 3 خوابه

مریم

450 متر 5 خوابه

بیشترین بازدید ها

الهیه آقابزرگی

0 متر 2 خوابه

شهرک غرب سیمای ایران

8000 متر 0 خوابه

فرمانیه اندرزگو

0 متر 0 خوابه

تندیس

0 متر 2 خوابه

بهستان 5

0 متر 2 خوابه

درکه

0 متر 3 خوابه

زعفرانیه پسیان

0 متر 2 خوابه

جردن ناهید

0 متر 3 خوابه

الوند

0 متر 3 خوابه

جردن - عاطفی

444 متر 0 خوابه

ولیعصر پارک وی

0 متر 0 خوابه

پاسداران دهستان پنجم

0 متر 2 خوابه

بابک بهرامی

0 متر 3 خوابه

فرشته

200 متر 3 خوابه

جردن

0 متر 3 خوابه

اکازیون

0 متر 3 خوابه

0 متر 0 خوابه

تندیس

0 متر 2 خوابه

الوند

0 متر 3 خوابه

درکه

0 متر 3 خوابه

الهیه آقابزرگی

0 متر 2 خوابه

بهستان 5

0 متر 2 خوابه

فرمانیه اندرزگو

0 متر 0 خوابه